View Catfish QTL by Chromosomes

Acknowledgement: The linkage map is based on Qifan Zeng, Qiang Fu, Yun Li, Geoff Waldbieser, Brian Bosworth, Shikai Liu, Yujia Yang, Lisui Bao, Zihao Yuan, Ning Li & Zhanjiang Liu. (2017). "Development of a 690 K SNP array in catfish and its application for genetic mapping and validation of the reference genome sequence". Scientific Reports 7, Article #40347.
The genome map is based on Huitong ShiTao ZhouXiaozhu WangYujia YangChenglong WuShikai LiuLisui BaoNing LiZihao YuanYulin JinSuxu TanWenwen WangXiaoxiao ZhongGuyu QinXin GengDongya GaoRex DunhamZhanjiang Liu (2018). "Genome-wide association analysis of intra-specific QTL associated with the resistance for enteric septicemia of catfish". Molecular Genetics and Genomics, 293(6):1365–1378


Web Access Statistics © 2003-2019 NAGRP - Bioinformatics Coordination Program.
Contact: NAGRP Bioinformatics Team
Helpdesk